SHa SlangenHochstenbach architecten
NIEUWS
 • Leidsche Rijn
  Utrecht december 2017

 • Leidsche Rijn
 • Leidsche Rijn

Met de onthulling van een gevelsteen op 13 december zijn de laatste 7 woningen in het Singelkwartier Grauwaart, Leidsche Rijn opgeleverd. In deze Utrechtse wijk zijn in totaal ca. 220 door ons ontworpen woningen door BPD Vastgoedontwikkeling gerealiseerd.

Het stedenbouwkundig plan van het bureau Ziegler|Branderhorst kemerkt zich door lange statige rooilijn met herenhuizen aan de randen. De architectuur is geinspireerd op de vroeg 20e eeuwse stadssingels en kent een sterke samenhang. De korrel van de architectonische eenheden is bewust klein gehouden en telt maximaal vier woningen. De woningen onderscheiden zich door verschil in tint van baksteen, raamindelingen, daklijsten en de toepassing van resalieten . De consequente toepassing van deze stijlkenmerken geeft het Singelkwartier een sterke, evenwichtige identiteit

Leidsche Rijn
 • Deuteren
  s'-Hertogenbosch februari 2017

 • Deuteren
 • Deuteren
 • Deuteren
 • (artist impressions studioTEUN! Den Haag)

In de wijk Deuteren s'-Hertogenbosch, gelegen nabij het Jeroen Bosch Ziekenhuis realiseert Moeskops' Bouwbedrijf 33 grondgebonden woningen. Dit plan is de voortzetting van een eerder door ons ontworpen en inmiddels voltooid deel in deze wijk. Deuteren wordt momenteel grotendeels geherstructureerd en gemoderniseerd. In nauwe samenwerking tussen Moeskops' Bouwbedrijf en Brabant-Wonen wordt voorzien in de verbetering van de woonkwaliteit en infrastructuur.

Het ontwerp omvat een grote verscheidenheid aan woningtypes. In het hart van het gebied bevinden zich een aantal stadswoningen en bungalows met in de aangrenzende straten vrijstaand geschakelde woningen en twee-onder-een kap woningen. Daarnaast komen er aan de Oude Vlijmenseweg 6 twee-onder-een kapwoningen die in hun verschijningsvorm zijn afgestemd op de in deze straat voorkomende bestaande woningen.

Alle woningen in het plan "Natuurlijk Deuteren" zijn momenteel in verkoop - www.natuurlijkdeuteren.nl

Deuteren
 • Shared Service Center
  Heerlen januari 2017

 • SSC-zl
 • SSC-zl

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de verbouwing van het kantoor aan de CBS-weg te Heerlen. De huisvesting van het Shared Service Center Zuid-Limburg is nagenoegen voltooid. Het vaste maatwerk meubilair wordt geplaatst en de eerste werkplekken worden ingericht.
De inhuizing van het Shared Service Center is in volle gang. Begin 2017 zal het gebouw formeel worden geopend.

SSC-zl
 • Leidsche Rijn Grauwaart
  Utrecht september 2016

 • grauwaart
 • grauwaart

De in november 2015 gestarte bouw van 38 singelwoningen in het Utrechtse stadsdeel Leidsche Rijn is bijna afgerond. Op enkele woningen na is dit projectdeel opgeleverd en zijn de meeste woningen bewoond.

Het Singelkwartier in het stadsdeel Grauwaart, Leidsche Rijn wordt momenteel voltooid met de bouw van de aangrenzende 29 singelwoningen die met hun architectuur een eenheid vormen met de eerder gerealiseerde woningen.
Daarnaast vormen een 7-tal kavels met een bijzondere hoekwoning het sluitstuk van de 38 woningen aan de Jan Wolkerslaan en de Andre Voltenlaan. Deze 7 woningen zijn momenteel in verkoop - www.singelkwartiergrauwaart.nl

grauwaart
 • Renovatie kantoor USG
  Geleen september 2016

 • USG
 • USG

USG Industrial Utilities produceert en levert elektriciteit, stoom, brandstoffen, stikstof, lucht en water aan iedereen op Chemelot en is gehuisvest in het kantoorgebouw in de Kampstaat te Geleen.
Om het bestaande gebouw met de traditionele ruimtelijke structuur van gangen en kamers geschikt te maken voor een werkstijl die activiteit gerelateerde is heeft Hipp Consultancy een functioneel en ruimtelijk programma van eisen opgesteld.

In bouwteam, bestaande uit USG, HIPP Consultancy, Mercator Projectmanagement, Engie Services, Bas Bouw en SlangenHochstenbach architecten, is het gebouw getransformeerd tot een open en transparante werkomgeving. Binnen het casco zijn open- en semi-gesloten werkgebieden voor ca 120 medewerkers gerealiseerd, een nieuwe receptie en diverse spreek-en vergaderruimten. De technische installaties en kantoorinrichting zijn deels aangepast en vernieuwd.
Het gebouw is in de loop van september opgeleverd en door USG Industrial Utilities in gebruik genomen.

USG
 • Nieuwe Kade Kwartier
  Arnhem juli 2016

 • NKK
 • NKK

De ontwerpen voor de woningen van blok J1 in het Nieuwe Kade Kwartier te Arnhem zijn inmiddels voltooid.
In dit plandeel worden 44 woningen in verschillende typen gerealiseerd. De 14 woningen aan de Westervoortsedijk met hun karateristiek verschijningsvorm en gevelelementen refereren aan een industriƫle vormtaal. Deze vormtaal wordt voortgezet in de 3-laagse woningen aan de Thomas J. Witteroosstraat, waar 12 woningen worden gerealiseerd.

Momenteel is de verkoop van deze 26 woningen gestart - www.nieuwekadekwartier.nl -.
Midden in het nieuwe plangebied uitkijkend op het centrale plein bevindt zich een appartementengebouw met 4 appartementen. De 14 woningen in de aanloopstraten naar dit plein worden in twee lagen met een langskap uitgevoerd.

NKK